Hoeve Biesland

Hoeve Biesland is een biologisch-dynamische boerderij in de Bieslandse polder, achter in de Delftse Hout. Ondanks de nabijheid van de drukke stad heerst hier een oase van rust. Wij ervaren dat mensen er baat bij hebben in deze omgeving te werken. Het werken in de natuur en de rust en ruimte zorgen ervoor dat mensen hun problemen even vergeten. Wij bieden re-integratie en dagbesteding in een mooie omgeving.

Wat zijn hulpboeren?

Bij Hoeve Biesland vinden wij het belangrijk dat mensen de kans krijgen zich te ontwikkelen. Dit doen wij door als erkende zorgboerderij samen met hulpboeren te werken. Hulpboeren zijn mensen die ons helpen op de boerderij. Mensen met een beperking of mensen die om een andere reden (nog) niet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Zij kunnen bij Hoeve Biesland aan de slag. Ook stagiairs en vrijwilligers moedigen we aan een plekje op onze boerderij te vinden.

Wat doen hulpboeren?

Op onze boerderij leren de hulpboeren door te beleven. We begeleiden iedere hulpboer binnen een persoonlijk traject waarop we de dagelijkse werkzaamheden aanpassen. De hulpboeren krijgen ondersteuning bij het oplossen van praktische knelpunten in hun persoonlijke situatie. Na het doorlopen van het traject steunen we de hulpboeren bij het maken van de volgende stap.

Bij de werkzaamheden die de hulpboeren uitvoeren kun je denken aan:
• het onderhoud van de natuurgebieden
• het verzorgen van het vee
• werkzaamheden in de slagerij of bakkerij
• het begeleiden van groepen
• de groenteboerin helpen in de moestuin
• het maken van streekproducten
• meehelpen in de winkel

 

Bekijk ook de activiteiten van: